Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Lê Hông Phong, Quận 10
 • Diện tích: 65 - 125m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Gia Tự, Quận 10
 • Diện tích: 30 - 700m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 1200m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Bá Kiện, Quận 10
 • Diện tích: 75 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi,Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 65, 83, 110, 154, 190m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: 3 Tháng 2, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 1000m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 35, 60m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đồng Nai, Quận 10
 • Diện tích: 75 - 1000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 70m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 100 - 6000m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thái Văn Lung, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 400m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 115m2, 200m2
 • Giá thuê: 19USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Thiện Chánh, Quận 10
 • Diện tích: 32 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 95m2, 150m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai,Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 100m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 1
 • Diện tích: 90, 152, 196, 243, 310m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn trãi, Quận 1
 • Diện tích: 80, 150, 200, 330m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 1
 • Diện tích: 106m2, 334m2, 460m2
 • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Pastuer,Quận 1
 • Diện tích: 92m2, 150m2, 300m2
 • Giá thuê: 20.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 65m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Thị Sáu, Quận 1
 • Diện tích: 93, 122, 168, 203m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics