Văn phòng cho thuê tại TP HCM

 • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích: 46m2, 100m2
 • Giá thuê: 19.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2, 130m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 500m2
 • Giá thuê: 25USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 160m2, 200m2
 • Giá thuê: 14.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 225m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đồng Khởi,Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 53m2, 66m2
 • Giá thuê: 16.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phùng Khắc Khoan,Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 160m2, 230m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà trưng, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 16.9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐỈnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 80m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 21.3USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 100 m2, 150m2, 280m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du,Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 200, 250, 400, 475m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trung Ngạn,Quận 1
 • Diện tích: 80, 120, 150, 250m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 150m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 73, 80, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
 • Diện tích: 35m2, 150m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ. Quận 10
 • Diện tích: 47 - 112m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 71m2,135m2
 • Giá thuê: 18.6USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Bá Kiện, Quận 10
 • Diện tích: 23 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương. Quận 10
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics