Văn phòng cho thuêtại phường Phường 05 PN, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Thích Quản Đức, Phú Nhuận
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 40m2 - 66m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics