Văn phòng cho thuêtại phường Phường 07 PN, Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 155m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 220m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 50 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40 - 60 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics