Văn phòng cho thuêtại phường Phường 08 PN, Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Hòang Văn Thụ, quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: từ 80m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 110m2 - 200m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 66m2 - 130m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 80m2 -120m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 130 - 330m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 70m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics