Văn phòng cho thuêtại phường Phường 10 PN, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 30 - 80 - 150m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics