Văn phòng cho thuêtại phường Phường 11 PN, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 100 - 195m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 75 - 95m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics