Văn phòng cho thuêtại phường Phường 12 PN, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 30-50-10-150-200m2
  • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
  • Vị trí: CMT8, Quận 10
  • Diện tích: 300-500-1000-2000-3000m2
  • Giá thuê: 19 USD/m2
  • Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 60 đến 700m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics