Văn phòng cho thuêtại phường Phường 14 PN, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
  • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
  • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 60m2 - 80m2 - 130m2
  • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics