Văn phòng cho thuêtại phường Phường 06 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Phường 6,Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 65m2 - 75m2 - 140m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics