Văn phòng cho thuêtại phường Phường 07 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 45m2 - 120m2
  • Giá thuê: 9USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics