Văn phòng cho thuêtại phường Phường 11 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận BT
  • Diện tích: 38-68-134-180m2
  • Giá thuê: 11usd/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics