Văn phòng cho thuêtại phường Phường 14 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 40 - 90 - 120 - 170m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics