Văn phòng cho thuêtại phường Phường 15 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Điện biên Phủ, quận 1
  • Diện tích: 226m2 - 351m2 - 620m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
  • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50 - 70 - 100 - 150m2
  • Giá thuê: 11.5USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics