Văn phòng cho thuêtại phường Phường 19 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 100m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics