Văn phòng cho thuêtại phường Phường 21 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics