Văn phòng cho thuêtại phường Phường 24 BT, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 160m2 - 230m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics