Văn phòng cho thuêtại phường Phường 26 BT, Quận Bình Thạnh

 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 -100 - 200 - 300 - 500m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 62 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 150 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics