Văn phòng cho thuêtại phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

 • Vị trí: Phó Đức chính, Quận 1
 • Diện tích: Từ 63m2 đến 1000m2
 • Giá thuê: 19,5USD
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, P. NTB, Quận 1
 • Diện tích: 120m2 - 230m2 - 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 120, 150m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích: 47m2, 107m2
 • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2 - 140m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 50m2 - 70m2 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 20m2 - 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics