Văn phòng cho thuêtại phường Bình An, Quận 2

  • Vị trí: Trần Não, Quận 2
  • Diện tích: 50m2 đến 220m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: Số 3, Quận 2
  • Diện tích: 30 - 150m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Trần Não, Quận 2
  • Diện tích: 20 - 30m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics