Văn phòng cho thuêtại phường An Phú, Quận 2

 • Vị trí: NHL Mascot Showdown to commence for the duration of All-Star Weekend
 • Diện tích: NHL Mascot Showdown to commence for the duration of All-Star Weekend
 • Giá thuê: NHL Mascot Showdown to commence for the duration of All-Star Weekend
 • Vị trí: Vũ Tông Phan, P. An Phú, Q,2
 • Diện tích: 1500m2 - 750m2
 • Giá thuê: 5,7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
 • Diện tích: 400 - 2000m2
 • Giá thuê: 5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
 • Diện tích: 80 - 500m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lương Định Của, Quận 2
 • Diện tích: 110 - 220m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics