Văn phòng cho thuêtại phường Thảo Điền, Quận 2

 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 230m - 289m2
 • Giá thuê: 5USD/m/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 70 - 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đăng Giai, Quận 2
 • Diện tích: 200 - 553m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Thủy, Quận 2
 • Diện tích: 60 - 160m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics