Văn phòng cho thuêtại phường Tân Phú, Quận 7

 • Vị trí: Nguyễn Thị Thập, Quận 7
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
 • Diện tích: 100m2 đến 450m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50, 100, 200, 300m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
 • Diện tích: 100,200,300,400m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 40, 97, 166, 249, 320m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50m2, 70m2, 120m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Quận 7
 • Diện tích: 120m2 đến 512m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Lương Bằng,Quận 7
 • Diện tích: 70,80,500,1500,2000m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 73,114,270,435m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
 • Diện tích: 100,150,200,250,400,800m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Q.7
 • Diện tích: 100,150,200,250,300,500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sáng tao, Q.7
 • Diện tích: 140,200,350,500,710m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thái,Q.7
 • Diện tích: 150m2, 320 m2
 • Giá thuê: 17.7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics