Văn phòng cho thuêtại phường Tân Phong, Quận 7

  • Vị trí: Nguyễn Văn Linh,Quận 7
  • Diện tích: 50m2 đến 800m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Q.7
  • Diện tích: 94, 123, 141, 165m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Thị Thập,Q.7
  • Diện tích: 50,75,125,150m2
  • Giá thuê: 8,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics