Văn phòng cho thuêtại phường Cô Giang, Quận 1

 • Vị trí: Đề Thám, Quận 1
 • Diện tích: 100m2-500m2-1200m2
 • Giá thuê: 19 USD /m2
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, quận 1
 • Diện tích: từ 80m² đến 1050m²
 • Giá thuê: Phía ngoài: 305,000 VNĐ/m²
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 1
 • Diện tích: 120-200-300-500-700m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 140, 200, 300, 530m2
 • Giá thuê: 23USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 84m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics