Văn phòng cho thuêtại phường Đa Kao, Quận 1

 • Vị trí: Võ Thị sáu, Quận 1
 • Diện tích: 25m2-100m2-200m2-500m2
 • Giá thuê: 10 triệu/tháng tùy diện tích
 • Vị trí: Phan Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 50 - 300m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 20 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐĨnh Chi, quận 1
 • Diện tích: 150m2, 200m2, 300m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 89m2, 114m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 80, 110, 200, 300, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 58m2, 97m2, 155m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 65, 83, 110, 154, 190m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 35, 60m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 1
 • Diện tích: 90, 152, 196, 243, 310m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 73, 80, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 31USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 60USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics