Văn phòng cho thuêtại phường Bến Thành, Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 100, 150, 200, 300, 390m2
 • Giá thuê: 19.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Mai Khai,Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích: 100, 230, 290, 520m2
 • Giá thuê: 13.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics