Văn phòng cho thuêtại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

  • Vị trí: Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  • Diện tích: 53, 70, 120, 220m2
  • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
  • Diện tích: 35m2, 150m2
  • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics