Văn phòng cho thuêtại phường Tân Định, Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 40 - 180m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 55m2, 110m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Khánh Dư, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 65m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics