Văn phòng cho thuêtại phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 • Vị trí: Tôn Thất Tùng, Quận 1
 • Diện tích: 160, 240, 400, 600m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn trãi, Quận 1
 • Diện tích: 80, 150, 200, 330m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 160m2, 200m2
 • Giá thuê: 14.4USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 45 m2, 71m2, 97m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngũ lão,Quận 1
 • Diện tích: 104, 150, 210, 260, 440m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 28, 43, 58, 100, 150, 225m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích: 60 - 80 - 100 - 200 - 392 - 800m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics