Văn phòng cho thuêtại phường Phường 1, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 5
 • Diện tích: 50 --> 300m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 132m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80, 160m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200 m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30m2, 50m2, 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics