Văn phòng cho thuêtại phường Phường 2, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Hồng Hà, Quận TB
 • Diện tích: từ 45 đến 200m2
 • Giá thuê: 14.4USD/m2
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn,Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Út Tịch, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 60, 70, 120m2
 • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cửu Long, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 76, 92m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình
 • Diện tích: Từ 100 đến 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 43m2 – 104m2 – 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-300-600m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50-700-100-190m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80-140-190m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 130m2, 150m2, 220m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300-500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50, 95, 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sông Thao, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 145m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Tân Bình
 • Diện tích: 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Tân Bình
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics