Văn phòng cho thuêtại phường Phường 6, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 15m2
 • Giá thuê: 720USD
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 700m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
 • Diện tích: 80-120-180-250-500-700m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 72m2 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics