Văn phòng cho thuêtại phường Phường 13, Quận Tân Bình

  • Vị trí: Nguyễn Tất Thành, Quận 4
  • Diện tích: 100m2, 200m2, 300m2
  • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
  • Vị trí: Tôn Đản, Quận 4
  • Diện tích: 75-90-143-180, 230m2, 290m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 95m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics