Văn phòng cho thuêtại phường Phường 14, Quận Tân Bình

  • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
  • Diện tích: 50 - 1200m2
  • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
  • Diện tích: 100 - 400m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 25m2 - 30m2 - 35m2 - 60m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics