Văn phòng cho thuêtại phường Phường 15, Quận Tân Bình

 • Vị trí: Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
 • Diện tích: 45 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Tri Phương, Quận 5
 • Diện tích: 20 - 100m2
 • Giá thuê:
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m3 - 55 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 110m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2- 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 110m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, P.16, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 189.000VND ~ 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics