Văn phòng cho thuêtại phường Phường 02, Quận 4

 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận TB
 • Diện tích: 60-70-100m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 150 - 300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 150m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: hiện đang full diện tích
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
 • Diện tích: 40m2 - 124m2
 • Giá thuê: 10.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics