Văn phòng cho thuêtại phường Phường 03, Quận 3

  • Vị trí: Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
  • Giá thuê: 9,5USD/m2
  • Vị trí: Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 2000 m2
  • Giá thuê: 8USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics