Văn phòng cho thuêtại phường Phường 04, Quận 4

 • Vị trí: Cao Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100 đến 650m2
 • Giá thuê: 16,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 30m2 - 60m2 -120m2 - 180m2
 • Giá thuê: 13.8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cao THắng, Quận 3
 • Diện tích: 110m2 - 220m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Gia Tự, Quận 10
 • Diện tích: 30 - 700m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics