Văn phòng cho thuêtại phường Phường 05, Quận 4

 • Vị trí: Hồng Hà, F2, Quận TB
 • Diện tích: 180 - 540m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn tần, F5, Quận 3
 • Diện tích: 30m2 - 190m2
 • Giá thuê: 16 USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
 • Diện tích: 120m2 - 240m2 - 360m2 - 500m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cao Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics