Văn phòng cho thuêtại phường Phường 08, Quận 3

 • Vị trí: Lê Hông Phong, Quận 10
 • Diện tích: 65 - 125m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: An Dương Vương, Quận 5
 • Diện tích: 40 - 110m2
 • Giá thuê: 7,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phước Hưng, Quận 5
 • Diện tích: 30 - 70m2
 • Giá thuê: 12USD /m2/tháng
 • Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
 • Diện tích: 80m2 - 150m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 100m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics