Văn phòng cho thuêtại phường Phường 09, Quận 4

 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 54m2, 68m2, 140m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bến Văn Đồn, Quận 4
 • Diện tích: 50-80-100m2, 120m2, 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Nhân Tôn, Quận 5
 • Diện tích: 120 - 1120m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Kỳ Đồng, Quận 3
 • Diện tích: 70 - 140 - 210m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics