Văn phòng cho thuêtại phường Phường 10, Quận 3

  • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
  • Diện tích: 24m2, 46m2, 65m2, 135m2
  • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics