Văn phòng cho thuêtại phường Phường 11, Quận 3

  • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
  • Diện tích: 50 - 200m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: Tản Đà, Quận 5
  • Diện tích: 130 - 1000m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics