Văn phòng cho thuêtại phường Phường 12, Quận 3

  • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
  • Diện tích: 30m2, 40m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
  • Vị trí: Trường Chinh, Quận Tân Bình
  • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 40m2 - 70m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics