Văn phòng cho thuêtại phường Phường 12, Quận 3

 • Vị trí: Nguyễn Thái Bình, Quận TB
 • Diện tích: 62–85–100 m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 30m2, 40m2
 • Giá thuê: 189,000VND ~ 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 30m2, 40m2, 70m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 150m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics