Văn phòng cho thuêtại phường Phường 13, Quận 3

  • Vị trí: Võ Thị Sáu, Quận 3
  • Diện tích: 70m2 - 100m2 - 220m2
  • Giá thuê: 13,4USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics