Văn phòng cho thuêtại phường Phường 25 BT, Quận Bình Thạnh

 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh
 • Diện tích: gần 1000 m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 170 - 300 - 500 - 1200 - 3000m2
 • Giá thuê: 17USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 150 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: D3,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 140m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 140 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 3 m2 - 50m2 - 65 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: D2,quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 60 - 80 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D3, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 140m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D5,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400m2
 • Giá thuê: 5USD/m2
 • Vị trí: D1,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 m2, 225 m2
 • Giá thuê: 231.000VND ~ 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 20m2 - 50m2 - 100m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 25m2 - 30m2 - 40m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 130m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 120m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 35 - 40 - 50 - 80 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 35m2 - 40m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 60m2 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 m2, 70 m2, 120 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ,P.25,Q. Bình Thạnh
 • Diện tích: 420 m2
 • Giá thuê: 168.000VND ~ 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 60 m2, 120 m2
 • Giá thuê: 10 USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics