Văn phòng cho thuêtại phường Phường 01 Q10, Quận 10

 • Vị trí: Nguyễn Ngọc Lộc, Quận 10
 • Diện tích: 70 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tô Hiến Thành, Quận 10
 • Diện tích: 40 - 1000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Bá Kiện, Quận 10
 • Diện tích: 75 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: 3 Tháng 2, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 1000m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đồng Nai, Quận 10
 • Diện tích: 75 - 1000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ. Quận 10
 • Diện tích: 47 - 112m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Bá Kiện, Quận 10
 • Diện tích: 23 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 80 - 300m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sư Vạn Hạnh, Quận 10
 • Diện tích: 55 - 2000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 10
 • Diện tích: 68 - 186m2
 • Giá thuê: 14,3USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics