Văn phòng cho thuêtại phường Phường 02 Quận 10, Quận 10

 • Vị trí: 3 Tháng 2, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 250m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 100 - 6000m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Thiện Chánh, Quận 10
 • Diện tích: 32 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương. Quận 10
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Gia Tự, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 350m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cao Thắng, Quận 10
 • Diện tích: 30 - 500m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sư Vạn Hạnh, Quận 10
 • Diện tích: 40 - 130m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Từ, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 600m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics